Από τη Διεύθυνση της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου ανακοινώνονται, κατ’ αντιστοιχία με αλφαβητική σειρά,  οι αριθμοί αίτησης των επιτυχόντων/ουσών στις τελικές εισαγωγικές εξετάσεις του σπουδαστικού έτους 2023-2024 για το τμήμα Υποκριτικής:

Αγόρια

8603 – 18/07/2023 21:55
8741 – 19/07/2023 22:07
8013 – 01/07/2023 00:54
8295 – 18/07/2023 12:10
8889 – 18/07/2023 20:48
8055 – 01/07/2023 13:28

Επιλαχόντες:

8352 – 05/07/2023 17:15
8080 – 01/07/2023 16:40

Κορίτσια:

8672 – 14/07/2023 18:04
8046 – 01/07/2023 12:38
8664 – 15/07/2023 01:27
8697 – 13/07/2023 23:21
8874 – 18/07/2023 13:28
8350 – 05/07/2023 16:56
8149 – 03/07/2023 09:15
8236 – 16/07/2023 13:21
8340 – 20/07/2023 12:48
8367 – 09/07/2023 10:52

Επιλαχούσες

8227 – 04/07/2023 14:48
8444 – 19/07/2023 13:02

Η Διευθύντρια Σπουδών της Δραματικής Σχολής

Δηώ Καγγελάρη

Ανακοίνωση από τη γραμματεία της Δραματικής Σχολής

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023

Οι επιτυχόντες/ούσες θα λάβουν ενημέρωση για τη διαδικασία εγγραφής τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα  πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία της Δραματικής Σχολής.