ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Το βιβλίο αποτελεί αναπόσπαστο εργαλείο για τη σπουδή και την καλλιέργεια των νέων ηθοποιών και σκηνοθετών.

Η Βιβλιοθήκη της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου  ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1957.

Στεγάζεται στο  «Σχολείον-Ειρήνη Παπά» (Πειραιώς 52) και είναι δανειστική για την κοινότητα της Σχολής, τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες, καθώς και για το διδακτικό  και το διοικητικό προσωπικό.

Διαθέτει περίπου 5000 βιβλία: θεατρικά έργα, κείμενα για τη θεωρία και την πρακτική του θεάτρου, καθώς και θεατρικά προγράμματα, περιοδικά και λογοτεχνικά έργα. Η συλλογή της Βιβλιοθήκης προέκυψε από δωρεές και αγορές νέων τίτλων. Περιλαμβάνει επίσης βιβλία και εγχειρίδια από τη βιβλιοθήκη της «Επαγγελματικής Σχολής Θεάτρου», που κληροδοτήθηκε στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, καθώς και δακτυλογραφημένα έργα που χρησιμοποιούσαν στις πρόβες τους οι ηθοποιοί του Εθνικού Θεάτρου.

Το βιβλίο αποτελεί αναπόσπαστο εργαλείο για τη σπουδή και την καλλιέργεια των νέων ηθοποιών και σκηνοθετών. Η ανάγκη για τη δημιουργία βιβλιοθήκης είχε διαπιστωθεί από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της Σχολής  Η απόφαση πάρθηκε από τον σύλλογο των καθηγητών το 1948, ύστερα από εισήγηση του τότε διευθυντή της Σχολής και καθηγητή δραματολογίας, Κ. Καρθαίου, αλλά η λειτουργία της καθυστέρησε κατά μια δεκαετία λόγω οικονομικών προβλημάτων και έλλειψης κατάλληλης στέγης.

Μέσα στα χρόνια, η Βιβλιοθήκη εξελίχτηκε παράλληλα με τη Σχολή. Οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες, ειδικά των τελευταίων δεκαετιών, συμπλήρωναν καρτέλες δανειζόμενοι βιβλία από μια συλλογή 3.000-3500 περίπου τίτλων. Με την πάροδο του χρόνου άλλα βιβλία φθείρονταν και άλλα αντικαταστάθηκαν με νεώτερες εκδόσεις.

Ο εκσυγχρονισμός της Βιβλιοθήκης και ο εμπλουτισμός της με νέους τίτλους αποτέλεσε έναν από τους στόχους του σχεδίου για την αναβάθμιση της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ.  Η Βιβλιοθήκη διαθέτει πλέον ηλεκτρονικό κατάλογο και με τη δυναμική που αναπτύσσει, στοχεύει να συμπληρώσει ένα σημαντικό κενό στην κάλυψη των βιβλιογραφικών αναγκών, τόσο των σπουδαστών και σπουδαστριών της δραματικής τέχνης, όσο και εν γένει των καλλιτεχνών του θεάτρου. Επιχειρεί συνεργασίες και συνέργειες, αναζητεί δωρεές και οργανώνει το υλικό, τις υποδομές και τις υπηρεσίες της.

Στα άμεσα σχέδια της διοίκησης του Εθνικού Θεάτρου είναι η περαιτέρω ενίσχυση της Βιβλιοθήκης και η δημιουργία ενός νέου χώρου με τις απαραίτητες υποδομές και τον αναγκαίο εξοπλισμό που θα επιτρέπει τόσο την ανάπτυξη του υλικού και των υπηρεσιών, όσο και τη βελτιστοποίηση των παροχών που θα μπορεί να προσφέρει στο κοινό.

Ο ψηφιακός κατάλογος της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμος εδώ